Doğru Tanı, Doğru Tedavi Zamanlaması Başarıyı Getirir

Doğru Tanı, Doğru Tedavi Zamanlaması Başarıyı Getirir
Çocuk Kardiyolojisi branşı, morarma, nefes almada zorluk, çarpıntı hissi, göğüs ağrısı, çabuk
yorulma gibi belirtileri olan ve 0-17 yaş arasındaki bireylerin tanı ve tedavisiyle uğraştığını
belirten Özel İzmir Gazi Hastanesi’nden Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Vedide Tavlı, “ Tanı koyarken streteskop ile, elektrokardiyagrafi,
ekokardiyagrafi, yemek borusundan yapılan transezofageal ekokardiyografi, anne karnında
iken fetal ekokardiyografi ile ve anjiyografi kullanıyoruz. Doğru tanı, doğru tedavi
zamanlamasını beraberinde başarıyı getirir Yüksek düzeyli teknoloji kullanıyoruz. Tanıyı
koyar koymaz hastaya tıbbi ilaç ile veya anjiyografi ile (balon, coil, perkutan device) veya
cerrahi yöntem ile mi yaklaşım sağlanacğaı saptanabilmektedir. Günümüzde baız atriyal
septal defekt ( kulakçıklar arasında delik) bazı ventriküler septal defekt ( karıncıklar arasında
delik) ve bazı patentduktus arteriosus ( Şah Damarıyla, akciğere giden ana damarın arasındaki
delik) anjiyografik yöntem ile ameliyatsız düzeltilebilmektedir. Burada önemli olan tüm bu
kararın Kalp Damar Cerrahisi ile ortak alınması gerekliliğidir. Hastanede, anjiyografi
teknisyenlerinden, kalp damar ve kardiyoloji hemşirelerine kadar temizlik personelininde elde
edilen başarılı sonuca olan katkısı tartışılmaz bir gerçektir” dedi.
Bakteriyel Boğaz Enfeksiyonlarına Dikkat!
Bakteriyel boğaz enfeksiyonlarının 5 ila 15 yas arasında sık görülen etkeninin “A Grubu Beta
Hemolitik Streptokok” olduğunu belirten Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Vedide Tavlı,
“ zamanında tedavisi yapılmayan bu mikrop özellikle 5-15 yaş arasındaki çocukların ileriki
dönemdeki kalp sağlığını olumsuz etkilemektedir” dedi.
Prof. Dr. Vedide Tavlı, “ Halk arasında eklem romatizması olarak adlandırılan hastalığın
bağışıklık sisteminin yanılsamasına bağlı bir komplikasyon olarak oluştuğunu belirterek, “
Beta hemolitik streptekok enfeksiyonu belirtileri arasında bademcik ve boğaz duvarında
kızarıklık veya bademcik üzerinde beyaz iltihap noktaları vardır. Bu hastalığın tedavisindeki
amaç komplikasyonların önlenmesi, bulguların hafifletilmesi, bakterinin yayılmasının
durdurulmasıdır” dedi.
Kalp Sağlığını Etkileyebilir
Hastalığın tedavi edilmediği takdirde uzun dönem yan etkileri olarak kalp romatizması, eklem
romatizması görülme olasılığının olduğunu belirten Prof. Dr. Vedide Tavlı, “ Bu da genellikle
enfeksiyon geçirildikten 4 ila 6 hafta sonra karşımıza çıkabilir. Bu nedenle hastalık ani
dönemde alevli ve halsizlik yapan bir enfeksiyon iken, Uzun donemdeki etkileri kalp
kapakçıklarında kalıcı zararlar bırakan etkilerdir. Bu nedenle akut dönemdeki tedavinin doğru
yapılması önemli ve gereklidir. Okul çağı çocuklarda ilk 9 gün içinde ateşli boğaz
enfeksiyonunu hekim muayene edip antibiyotik gerekiyor mu diye değerlendirmesi gerekir.
Antibiyotik gerekiyor derse ailenin de bunu kullanması lazım. Çünkü bu romatizmanın
oluşması genetik yatkınlıkla yüzde 3’se, antibiyotik kullanımında yüzde 0,3’e düşüyor.” dedi.
Tedavi
Eğer hastalık kalbi tutmuşsa kortizon veya yüksek doz aspirin ile tedavi edildiğini söyleyen
Prof. Dr. Tavlı, “ Kalp yetmezliği oluştuğu zaman ise yetersizlik ilaçları önerilmektedir.
Ancak hasta yılda bir kez kontrol edilmelidir. Sorun erişkin yaşlarda da devam ederse, erişkin
kardiyoloji hekimleri balon yöntemi ya da kapak ameliyatı ile tedavi önerebilir. Bir diğer

tedavi yöntemi ise penisilindir. Penisilin allerji yapar diye korkuluyor. Allerji testi esnasında
bile penisilin allerjisi oluşabilir Tam teşekküllü sağlık hizmeti sunulan yerlerde kas içine 21
günde bir koruma amaçlı yapılması uygun olur. Penisilinde korumanın suresi sadece eklemler
tutulduysa 21 yaşına kadar; kalp kapaklarını tuttuysa 35 yaşına kadardır” dedi.