Fark Etmediğimiz Organ: Endotel

Dr. Şükrü Alper Aygen Gazi Hastanesi’nde Hasta Kabulüne Başladı
Uzun yıllar İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dahiliye Uzmanı
Dr. Şükrü Alper Aygen, Özel İzmir Gazi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
Fark Etmediğimiz Organ: Endotel
Dünyadaki önemli ölüm nedenlerine bakıldığında birinci sırada kalp ve damar hastalıklarının
olduğunu ve toplam ölümlerin yaklaşık üçte birini oluşturduğunu söyleyen Özel İzmir Gazi
Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Şükrü Alper Aygen, “ Burada önemli olan bu hastalıkların
büyük oranda önlenebilir olmasıdır. Bu hastalıklar başlıca diyabet, hipertansiyon,
hiperlipidemi, obezite, sistemik bağışıklık yanıtı, sigara kullanımı ve yaşlılık olarak
sıralanabilir. Nasıl oluyorda bu hastalıklar kalp ve damar hastalıklarına neden olabiliyorlar?
Bu noktada karşımıza endotel dediğimiz bir organ çıkıyor. Söz konusu hastalıklarla endotel
fonksiyon bozukluğu arasında bir ilişki vardır. Kötü kontrol endotel fonksiyon bozukluğunu
tetiklemektedir” dedi.
Endotel Nedir?
Endotel hakkında bilgiler veren Dr. Şükrü Alper Aygen, “ Endotel, vücudumuzdaki
damarların iç duvarını döşeyen, erişkin bir insanda bir buçuk kilogram ağırlığında, yaklaşık
bin metrekare genişliğinde, kan ve dokular arasında önemli fonksiyonları olan bir bariyerdir.
Damar duvarının gevşeme ve kasılmasını sağlayan faktörlerin salgılanması yani damar
tonusunun sağlanması, damar geçirgenliğinin düzenlenmesi, bağışıklık sistemine yanıtın
kontrolü, damar içi pıhtı oluşum ve yıkımının dengelenmesi gibi görevleri vardır. Bu denge
bozulduğu zaman yani endotel fonksiyon bozukluğu geliştiği zaman damarlarda kasılma,
pıhtılaşma bozuklukları, pıhtı oluşumuna yatkınlık, damar cidarında kalınlaşma, ateroskleroz
dediğimiz damar sertleşmesi gibi olumsuz sonuçlar oratya çıkmaktadır.Hatta yaklaşık bir
yıldır mücadele verdiğimiz KOVİD-19 pandemisinde Koronavirüsünün bu endotel
hücrelerindeki bolca bulunan ACE-2 reseptörlerine bağlanarak pıhtı oluşumunu tetiklediğini
ve damar tıkanmasına neden olarak tabloyu ağırlaştırdığını görmekteyiz.Tüm bu hastalıklarla
endotel fonksiyon bozukluğu arasındaki bu çarpıcı ilişki bu hastalıklarla mücadelenin önemini
vurgulamaktadır” dedi.
Dr. Şükrü Alper Aygen, “ Diyabet, hipertansiyon ve hiperlipidemide iyi bir kontrolün,
obezite ile mücadelenin, kötü alışkanlıkların bırakılmasının, diyetteki karbonhidrat, yağ ve
protein gibi makro besin öğelerinin miktarıyla elektrolit ve antioksidan vitaminler gibi mikro
besin öğelerinin dengeli tüketimin ve pandemi ile ilişkili olarak maske, masefe ve hijyen
kurallarına uyulmasının kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde ne kadar önemli
olduğunu ortaya koymaktadır” ifadelerinde bulundu.